Om Berger Bedriftsutvikling

Berger Bedriftsutvikling er en bedriftsrådgiver med spesiell fokus på SMB-bedrifters positive utvikling.

Utvikling betyr å gå fra dagens tilstand A til morgendagens tilstand B, der tilstand B er en ønsket og måldefinert tilstand.

Berger Bedriftsutvikling bidrar i alle bedriftens faser, fra forretningside, via etablering, oppstart og igangkjøring, til omstilling og videreutvikling av godt etablerte bedrifter.

Vårt tilbud er rettet mot SMB-bedrifter innen de fleste næringer. Vi er spesielt opptatt av produksjonsbedrifter. Vi holder til i Arendal, men betjener området Telemark og Agder-fylkene.

Bedriften har bred kompetanse og praktisk ledererfaring innen etablering og drift av SMB-virksomheter, er sertifisert innen coaching og Lean Administration og besitter praktisk og teoretisk styrekompetanse på styreledernivå.

Vi holder også kurs innen ulike fagområder.

 

"Din utvikling - vår utfordring"

KJERNEKOMPETANSE

Ledererfaring gjennom 12 år som topp– og mellomleder i ulike SMB-bedrifter med oppgaver bla.a. innen kvalitetssikring, HMS, strategiutvikling, MPS– og ARP-systemer , personalledelse, kunderelasjoner, omstilling, produksjonsutvikling, økonomistyring, LEAN-prosesser og logistikk.

Prosjekterfaring gjennom 15 år i byggebransjen med oppgaver innen prosjektering, prosjektledelse og prosjektoppfølging samt prosjektledelse for marine– og offshoreprosjekter.

Styreerfaring gjennom BI-kurs, styreledelse og styremedlem i bedrifter, organisasjoner, prosjekter, næringsutviklingsselskap, utvalg etc.

Etablerererfaring gjennom etablering av egen bedrift og flere andre, samt arbeid med etablerere gjennom det  offentlige virkemiddelapparet representert ved nav og Kulturfabrikken.

Organisasjonserfaring gjennom diverse verv og oppgaver, kurs og foredrag, blant annet gjennom NITO, NHO, Styreakademiet og Agder LeanForum..

 

Slik kontakter du oss:

Telefon: 9075 0202

E-post: morten@berger-bedriftsutvikling.no