”Etablererpakken”

Her er nevnt en del av de områdene vi kan tilby profesjonell bistand.

Vi bidrar med å systematisere tankene, koordinere aktivitetene, frembringe en forretningsplan, sette opp økonomiske oversikter, hjelpe med søknader, bistå med etableringen, bistå i møter etc. slik at du får en vellykket start.

Etablering av ny virksomhet

”Grunderpakken”

Vi følger deg og bedriften din aktivt gjennom de viktige første driftsårene. Vi gir råd og veiledning, analyser og tilbakemeldinger, coaching og faglig støtte. Kort sagt gi deg trygghet underveis.

Oppfølging etter oppstart

Etter tilbud

Som sertifisert Lean Administration Specialist hjelper vi bedriften til å oppnå effektiviseringer og forbedringer gjennom å innføre Lean Production eller Lean Administration.

Omstilling gjennom Lean

”Coachingpakken”

Som sertifisert coach kan vi tilby personlig coaching for inspirasjon og personlig utvikling. Dette er spesielt rettet mot ledelsen i bedriften, men tilbys også til øvrig personale.

Personlig coaching

”Styrelederpakken”

Vi innehar formell kompetanse til å tre inn som eksternt styremedlem i bedriften, og påvirke utviklingen derfra. Vi har styrelederverv i flere bedrifter i dag, også kombinert med våre øvrige tilbud.

Styrearbeid

Etter tilbud

Vi holder kurs i flere aktuelle temaer. Kursene egner seg spesielt for intern opplæring i bedriften eller organisasjonen, men holdes også som åpne separate kurs etter behov. Vi skreddersyr etter dine behov.

Kursvirksomhet

Tilbudsspekter

"Din utvikling - vår utfordring"

Etter tilbud

I spesielle tilfeller kan vi gå inn i bedriften på ledernivå for å sikre kontinuerlig drift i en overgangsfase, eller for å gjennomføre spesifikke prosjekter. Vi kan også gå inn parallelt med eksisterende ledelse ved kapasitetsbehov.

Management for hire

Etter tilbud

Som Mamut Partner Reseller kan vi forestå salg, installasjon og igangkjøring av Mamut Business Software. Vi er en av få på Sørlandet som også er sertifisert til å installere Mamut Butikkdata.

Mamut Partner Reseller

Etter tilbud

Å ha en organisasjon som er tilpasset bedriftens virke, med hensyn på bemanning, organisering, kompetanse, systemer, rutiner, ledelse etc. er en avgjørende faktor for suksess. Vi hjelper deg med dette.

Organisasjonsutvikling