Tekstboks: Etablering av ny virksomhet

Å etablere bedrift kan være en omfattende og forvirrende prosess. Å få profesjonell hjelp til dette er ofte avgjørende for at prosessen skal gå greit og resultatet skal bli vellykket.

Vi tilbyr faste og forutsigbare ”pakke”-priser

Etablererpakken

VISTE DU AT:

Berger Bedriftsutvikling blir i dag benyttet i det offentlige virkemiddelapparatet gjennom Etablerersenteret IKS, EtablererService, Kulturfabrikken og nav Arendal gjennom:

· Personlig bedriftsrådgivning til etablerere

· Kurs i forretningsplanen

· SmartStart informasjonsmøter

 

Pris: Kr. 15.000,- eks MVA for AS

Berger Bedriftsutvikling kjenner prosessen med å få etablert bedriften formelt riktig i de rette instanser.

Det viktigste er imidlertid den prosessen som må gjennomføres FØR du bestemmer deg for å starte bedrift.

Vi hjelper deg i vurderingen av forretningsideen, produktet, markedet, økonomien og alle de andre faktorene som skal spille sammen for at bedriften skal utvikle seg positivt. Vi hjelper deg også i utviklingen av en forretningsplan som beskriver dette overfor deg selv og omgivelsene.

Skal du etablere et AS stiller aksjelovens krav til at visse ting er på plass før etableringen. Blant annet skal det

· Utarbeides vedtekter

· Utarbeides stiftelsesdokument

· Innbetales aksjekapital (min kr. 100.000,-)

· Revisorbekreftet åpningsbalanse

· Villighetserklæring revisor

· Villighetserklæring regnskapsfører

· Konstituerende generalforsamling medValg av styre

 

Berger Bedriftsutvikling kjenner denne prosessen og gjør det enkelt for deg å gjennomføre den uten bekymringer for formalfeil.

Dette er en god investering som frigjør tid, gir motivasjon og bidrar til det målrettede  arbeidet med å etablere en drivverdig bedrift.

Etablererpakken”

Slik kontakter du oss:

Telefon: 9075 0202

E-post: morten@berger-bedriftsutvikling.no

"Din utvikling - vår utfordring"