Tekstboks: Styrearbeid

Styrepakken er basert på rollen som ekstern styreleder i mindre aksjeselskaper, og dekker opp for kompetansen og ansvaret som følger med vervet samt løpende oppfølging og fysisk arbeid knyttet til ca 6 styremøter i året samt årsberetning og generalforsamling.

Vi tilbyr faste og forutsigbare ”pakke”-priser

Styrepakken

VISTE DU AT:

Berger Bedriftsutvikling v / Morten Berger er medlem av StyreAkademiet Agder. Morten og er for tiden leder av styret.

StyreAkademiet er en landsdekkende forening for styremedlemmer og andre som er opptatt av godt styrearbeid.

StyreAkademiet avholder hvert år Styredagen med spesielt fokus på aktuelle saker innen styrearbeid.

Pris: Kr. 50.000,- eks MVA

Den ”nye” aksjeloven som kom i 1997satte økt fokus på styrets arbeid og skjerpet kravene til styrets ansvar og plikter vesentlig. Å ha et kompetent og aktivt styre er et aktivum for enhver bedrift, ikke bare ut fra lovgivningen, men også ut fra å utvikle bedriften og skape resultater.

I den senere tid er det da også satt større offentlig fokus på hvordan styrene i den enkelte bedrift er satt sammen og fungerer, og begrepet ”Corporate Governance“ har fått mye oppmerksomhet. Flere og flere bedrifter, også mindre virksomheter og familie-bedrifter, ser seg nå om etter eksterne styremedlemmer som kan se ting med ”nye” øyne, gi ny inspirasjon og meisle ut en riktig strategi for bedriften.

Alt for mange styrer ”sover” seg gjennom gode tider og våkner først når kriser nærmer seg. Da er det gjerne for seint å gjøre de riktige grepene, man er fanget av situasjonen og har mer enn nok med å ”ri stormen av” .

 Et aktivt styre krever aktive styremedlemmer som er villige til å avsette nødvendig tid og oppmerksomhet til de oppgavene som kreves for den enkelte bedrift. Det kreves at styremedlemmene forstår de oppgavene som ligger foran dem, og har samlet kompetanse og drivende vilje til å bidra til å løse dem på beste måte.

Et styrende styre krever at medlemmene er offensive, ser strategisk på fremtiden, har oversikt over driften, har evne til å ta riktige løpende avgjørelsene og vilje til å korrigere underveis.

 

Styrepakken”

"Din utvikling - vår utfordring"

Slik kontakter du oss:

Telefon: 9075 0202

E-post: morten@berger-bedriftsutvikling.no