Tekstboks: Omstilling gjennom Lean

Innføring av Lean-tanken som bedriftskultur med forankring i ledelsen, legge om vaner, endre på systemer og kanskje skyve rundt på vante omgivelser tar tid.

Slike prosjekter må derfor tilpasses den enkelte bedrift.

Produktsammendrag

Veien mot en LEAN organisasjon går seg ikke selv.

Det er ikke nok bare å bruke noen av de kjente verktøyene og kalle det LEAN. Prosessen fram til en LEAN organisasjon innebærer å:

· ta utgangspunkt i bedriftens visjoner og formål

· tilrettelegge for en endringsvillig bedriftskultur

· kartlegge og analysere bedriftens verdistrømmer

· fastlegge måleverdier og måltall

· fastlegge innsatsområder for endringer

· gjennomføre noen drastiske forandringer (kaikaku)

· gjennomføre kontinuerlige forbedringer (kaizen)

 

Berger Bedriftsutvikling er sertifisert Lean Administration Specialist fra IBC Eurofurum i Danmark, og kjenner denne prosessen godt.

 

 

Pris på forespørsel

Begrepet LEAN ble introdusert av James Womack & Daniel Jones gjennom boken LEAN Thinking i 1996. LEAN på engelsk betegner noe som er slank, enkelt, makelig, og er en god betegnelse på hva man ønsker å oppnå.

Lean-filosofien er en filosofi om uendelig forbedring.

Denne tankegangen om enkelhet er nå på full fart inn i det vestlige næringsliv, både i produksjonsbedrifter, servicebedrifter og offentlig virksomhet. Norge ligger noe sent i denne prosessen, men også her begynner man å få øynene opp for dette.

LEAN går i korthet ut på å skape mer og mer med mindre og mindre gjennom å fokusere på:

· det som har verdi for kunden

· optimaliserte prosesser gjennom å fjerne all ”sløsing” (muda)

· jevn flyt i prosesser, varer og tjenester

· behovsstyrt produksjon

· systematikk og ryddighet i alle prosesser

· medarbeidernes kompetanse, involvering og ansvar

· kontinuerlig forbedring mot det perfekte

 

Bedrifter som har holdt på en stund har gjerne lagt seg til vaner og uvaner som ikke bidrar til å skape verdier verken for kunden eller bedriften selv. 

 

Berger Bedriftsutvikling har erfaring fra flere mindre virksomheter og har utviklet en gjennomføringsmodell nettopp med tanke på å endre tanker, vaner, prosesser og rutiner slik at man oppnår bedre effektivitet og lønnsomhet.

Avhengig av bedriftens ståsted i dag vil en innledende prosess fram mot de første endringene ta ca 4-6mnd, deretter vil det følge en periode med interne endringer som vil ta fra 6 mnd til et par år.

Vi følger den første prosessfasen tett og sørger for at grunnlaget legges riktig, deretter har vi en løpende oppfølging gjennom den andre prosessfasen for å se at bedriften gjør de riktige tingene, og at tingene gjøres riktig.

Lean-prosjekter prises separat

"Din utvikling - vår utfordring"

Slik kontakter du oss:

Telefon: 9075 0202

E-post: morten@berger-bedriftsutvikling.no

VISTE DU AT:

Berger Bedriftsutvikling v/ Morten Berger er leder og administrator av Agder Leanforum, et forum for bedrifter og personer som jobber med, eller er interessert i Lean Thinking, Lean Production og Lean Administration i Agder-bedrifter.