Tekstboks: Kursvirksomhet

Egne kundespesifikke kurspakker kan settes sammen gjennom kombinasjon av ulike temaer tilbasset behov og publikum.

Særlig kurset i kommunikasjon og presentasjonsteknikk er populært.

Pris på slike kurs gis på forespørsel og vil være avhengig av tid, sted, tema og antall deltakere.

Kurspakker

Følgende kurs foreligger pr dato:

· Kommunikasjon og presentasjonsteknikk

· Introduksjon til ledelse

· Lederrollen – teori og praksis

· Møter, møteteknikk, møteledelse

· Tidsstyring, prioriteringer

· Personellbehandling, konfliktløsning,

· Coaching og selvledelse

· Team og teamledelse,

· Prosjektledelse

· 80/20-prinsippet i teori og praksis

· Utvikling - mål og resultater

· Lag din egen forretningsplan

· Forhandlingsteknikk

· Økonomiforståelse for ikke-økonomer

 

 

Temakursene er lagt opp i selvstendige bolker på ca 3 timer, og kan avholdes som enkeltkurs på kveldstid, eller sammensatt til heldags– eller helgekurs.

Pris på forespørsel

 Definisjonen over nedfeller følgende ”påstander”:

· Kunnskap alene er lite verd dersom ikke evnen og viljen til å bruke den er tilstede

·  Evne og vilje er ikke nok dersom kunnskapen er mangelfull.

·  Kunnskap og gode evner kan drepes med motvilje.

 

 

Bedriftens kompetanse utgjøres av medarbeidernes samlede kompetanse, og utgjøres av den kunnskap, de evner og den viljen som finnes i bedriften. Bedriftens evne til å utnytte dette er helt avgjørende.
Kanskje sitter ansatte på kunnskap som bedriften ikke kjenner til? En kartlegging av dette kan bidra til økt utnyttelse av eksisterende kompetanse og til å avdekke behov for tilførsel av ny kompetanse til beste for bedriften.

Bedrifter bør ha en felles kunnskapsplattform som utgjør ”allmennutdanningen” i bedriften. Dette kan gjøres gjennom interne kurs, introduksjonskurs for nyansatte, kompetansedeling mellom nøkkelpersoner etc. Kontinuerlig oppdatering i forhold til faglig utvikling bør være en selvfølge.

 Livet er en lang skole, man lærer gjerne noe nytt hver dag. Kjernen i all kompetanse er kunnskap — og evnen og viljen til å benytte kunnskapen målrettet.

Berger Bedriftsutvikling innehar en bred og omfattende kompetanse som vi ønsker å viderebringe til andre. Noe av dette er satt i system gjennom en kursserie innenfor et bredt spekter av aktuelle temaer. Temaene er aktuelle både for deg som privatperson, i jobbsammenheng eller som tillitsvalgt i interesseorganisasjoner

Vi kan også hjelpe med å kartlegge kompetansen i bedriften,  tilrettelegge og avholde interne kurs og  bidra til motivasjon for bedre utnyttelse av kompetansen.

Kurspakker”

”Kompetanse = kunnskap x evne x vilje”

 

"Din utvikling - vår utfordring"

Slik kontakter du oss:

Telefon: 9075 0202

E-post: morten@berger-bedriftsutvikling.no