Tekstboks: Personlig coaching

Personlig coaching vil ha best effekt om den gjennomføres som flere samtaler over tid.

”Coachingpakken” inneholder 12 coachingtimer over 12 måneder. Hver time varer fra 45-75 minutter.

Vi tilbyr faste og forutsigbare priser

Coachingpakken

VISTE DU AT:

Berger Bedriftsutvikling v/ Morten Berger er sertifisert som Inspirerende Coach fra RingomInstituttet.

Pris: Kr. 10.000,- eks MVA

Coaching har kommet på full fart inn i næringslivet de siste årene, og flere og flere ledere benytter egen coach for å fremme utvikling, både av seg selv og den bedriften de leder.
En coach er en profesjonell samtalepartner, som er trenet i å lytte aktivt, utfordre, støtte, og bevisstgjøre mennesker, slik at de kan frigjøre mer av sitt potensial og utvikle seg på et personlig og faglig plan

Coaching bygger på et tankesett om at mennesker selv sitter på svarene, men kan trenge hjelp til å bli bevisst disse, og ikke minst hjelp til å komme seg fra ord til handling. En coach vil derfor stille mange spørsmål, gjerne etterfulgt av utfordringer som får utøver til å sette sine tanker ut i live.

Coachen er ikke ute etter å forandre folk, men etter å se dem utvikle seg mot de mål og de utfordringene de selv har satt seg.

I coachingen er det et mål at den som blir coachet skal føle seg hørt, sett, utfordret og støttet. Coachen har fokus på nåtid og fremtid, og er løsnings- og mulighetsorientert. En coach inspirerer deg til å hente frem kunnskap, ferdigheter, ideer, tanker, ønsker, løsninger m.m. fra underbevisstheten.

En av de viktigste oppgaven for coachen er å være 100% til stede i din utviklingsprosess og sørge for at du holder motivasjonen oppe på et høyt nivå og når dine mål.

Berger Bedriftsutvikling benytter personlig coaching av ledelsen som en integrert del av omstillingsprosessen.

Coachingpakken”

"Din utvikling - vår utfordring"

Slik kontakter du oss:

Telefon: 9075 0202

E-post: morten@berger-bedriftsutvikling.no

Vanlige resultater av coaching:

· Du når flere av dine mål – raskere

· Økt selvinnsikt og selvtillit

· Flere perspektiv og nye løsninger

· Klarere fokus på nå og fremtiden

· Du blir tydeligere ovenfor andre mennesker

· Du oppnår resultater du er fornøyd med

· Bedre livskvalitet og balanse mellom jobb og andre områder i livet

· Mål og drømmer kommer til overflaten og blir synlige