Tekstboks: Organisasjonsutvikling

Å utvikle større organisasjoner er både omfattende og tidkrevende, og krever en god blanding av tekniske og humane ferdigheter.

Vi har gode samarbeidspartnere som gjør at vi kan tilby gode løsninger på selv kompliserte oppgaver.

Organisasjonsutvikling

VISTE DU AT:

Berger Bedriftsutvikling inngår i et prosjektsamarbeid med Human Factors om organisasjonsutvikling, og har der registrert kompetanse på Seniorkonsulent-nivå.

Berger Bedriftsutvikling har også samarbeid med Bedrifts & Personal-psykologi i Kristiansand.

Pris på forespørsel

Strategiske valg
Alle bedrifter er i utvikling. Kontinuerlig — enten man vil eller ikke.

Ser man seg tilbake i tid vil de fleste se at bedriften ikke er den samme i dag som for 5 eller 10 år siden. Mye har skjedd i markedet, med kundene, med de ansatte, med ledelsen, med samfunnet. Bruken av IKT er bare ett eksempel på dette.

Utviklingen de kommende 5 til 10 årene vil bli minst like stor !

Uten en klar strategi i bunnen vil det være bortimot umulig å styre utviklingen framover. Man må vite hva man vil (og ikke vil), hvor man skal (og ikke skal) og hva som kreves for å komme dit (og hva man ikke trenger). Strategiske valg er like mye å velge bort som å velge til.

Organisasjonen skal være et instrument for dette.

Men mange har erfart at det ikke alltid går slik planene har lagt opp til. Det kan være mange årsaker til det.

· Er målene ærlige og realistiske?

· Er det forankring i ledelsen ?

· Er det forståelse hos de ansatte?

· Har bedriften kompetanse og kapasitet nok?

· Er organisasjonen effektiv nok?

· Underbygger bedriftens kultur og holdninger dette?

 

Problemet er ofte å holde fokus, avsette nødvendig tid, tilegne seg nødvendig kompetanse, utvikle personene i takt med bedriftens mål, og kunne se alle sider av saken på en nøytral måte. Hverdagens kjas og mas, ”brannslukking” og småkriser, og andre ”hindringer” tar ofte oppmerksomheten bort fra de langsiktige og strategiske målene.

Det blir rett og slett ikke tid til annet enn å overleve fra dag til dag. Da kan det være nyttig med hjelp utenfra.

Organisasjonsutvikling prises separat

"Din utvikling - vår utfordring"

Slik kontakter du oss:

Telefon: 9075 0202

E-post: morten@berger-bedriftsutvikling.no