Tekstboks: Management for hire

Å gå inn som midlertidig leder i en bedrift må vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra behovet, situasjonen, omfanget og kapasitet.

Har du et slikt behov så kontakt oss så diskuterer vi mulige løsninger.

Management for hire

VISTE DU AT:

Berger Bedriftsutvikling inngår blant annet i et nettverk som samarbeider med InterimLeder AS om å tilby bedrifter i Sør-Norge midlertidige ledere.

 

Pris på forespørsel

Ordet manage (eng) gir assosiasjoner til kontroll, beherske, håndtere. En manager er altså en leder, tilrettelegger, en som får tingene til å skje, sørger for at målet nås.  Management er derfor betegnelsen på det å utøve ledelse, ha kontroll, få ting til å fungere.

 ”Management for hire”

De seinere årene har det åpnet seg et marked for ”Management for hire”.  Tilbyderne i dette markedet retter seg primært mot behovet for å erstatte en leder på kort tid og i et begrenset tidsrom inntil en ny, permanent leder er på plass.

Årsaken til et slikt behov kan være at dagens leder slutter, er syk, eller er indisponert på annen måte.

 Innleie av ekstern kompetanse kan også bunne i behovet for supplerende kompetanse og kapasitet i en periode med sterkt arbeidspress eller for å gjennomføre et større internt prosjekt. For at lederen skal kunne ta seg av de viktige og prekære sakene kan det være behov for at noen sørger for å få unna rutinearbeidet når tiden blir for knapp.

 Med dagens tempo i næringslivet vil det være av avgjørende betydning for bedriften å holde kontinuitet i sitt virke i en presset situasjon. En periode uten ledelse vil kunne være katastrofal for bedriften på flere områder, og det vil være av stor betydning både for de ansatte og for omgivelsene (kunder, leverandører, banker, etc.) å vite at noen har styringen og kan ta avgjørelser inntil situasjonen er normalisert.

 Kravet vil være å få en operativ leder som har nødvendig kompetanse og erfaring til å fungere straks, uten tap av verdifull tid, og uten lang opplæringsperiode. Og som det er lett å kvitte seg med når behovet er over.

 Berger Bedriftsutvikling kan i visse tilfeller påta seg denne oppgaven.

Innleid ledelse prises separat

"Din utvikling - vår utfordring"

Slik kontakter du oss:

Telefon: 9075 0202

E-post: morten@berger-bedriftsutvikling.no