"Din utvikling - vår utfordring"

Her er et utvalg av kunder vi har jobbet for.

Management for hire” . Først som kvalitetssjef og prosjektleder. Etter hvert også som Site Manager. Medlem av ledergruppa. Utarbeidelse av felles rapporteringsrutiner for NLI Nyland, NLI Odda og NLI CTM Gdansk.

Etablering og oppfølging av Froland Slakteri AS. Innleid daglig leder i startfasen. Styreleder pt.

Kursing og oppfølging av grundergruppe på 10 personer for etablering av egen bedrift.

Oppfølging, coach og mentor for ledelsen i ERS Cladding AS. Etablering og oppfølging av ERS Welding AS. Styreleder i ERS Welding AS.

Kursvirksomhet innen kommunikasjon, presentasjonsteknikk, møter og møteledelse for lokalavdelingene i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

NLI Nyland AS—Arendal

ERS Tech Cladding AS / ERS Welding AS

Nav—Arendal

Froland Slakteri AS—Froland

NITO—Norges Ingeniørorganisasjon

Referanser

Utvikling og avholdelse av Modul 1 i intern lederskole med temaer som kommunikasjon, ledelse, teamarbeid, kontinuerlig forbedring, møteteknikk, konfliktløsning etc.

Isola AS—Porsgrunn

Omstilling gjennom innføring av Lean-tankegang, nye rutiner og forbedringsprosjekter

Industritre AS—Grimstad

Kurs og rådgivning overfor etablerere i Aust-Agder. Et samarbeid mellom Etablerersenteret IKS, EtablererService og Innovasjon Norge.

Kulturfabrikken—Arendal

Coaching av alle i ledergruppen

Gjerstad Mek. Industri AS—Gjerstad

Rådgiver ved etablering og drift. Oppfølging, coach og mentor gjennom Grunderpakke 1.

Lopez Design—Arendal

Installasjon, support og opplæring på Mamut programvare. Mamut Office + Mamut Butikkdata. Samtalepartner og mentor

Hjemme hos Wenche—Arendal